Back

Plungės viešajai bibliotekai laimėjus projektą  „Plungės išmaniojo parko objektų sklaida“, finansuojamą Lietuvos kultūros tarybos ir LR Kultūros ministerijos, parke teritorijoje bus išdėstyta 18 vnt. akmenų, kurie, manoma, yra iš ankstesniojo šioje vietoje stovėjusio dvaro (apie XVII a.) pamatų. Juose bus įmontuoti objektams priskirti  QR kodai, kuriuos nuskenavus su turima išmaniaja priemone bus patenkama į „Plungės išmaniojo parko“ svetainę, kur lietuvių ir anglų kalbomis rašoma apie objektą.

Šiuo metu vyksta  akmenų paruošimo darbai,  o netrukus jie bus išdėstyti Plungės parke.

Linkime malonių tyrinėjimų!

Other news

"PLUNGĖS IŠMANUSIS PARKAS" PRISTATYTAS BIBLIOTEKININKAMS IŠ AFRIKOS

Read more

"THE MOST SUCCESSFUL TOURISM PRODUCT" OF THE YEAR - LIBRARY PROJECT "PLUNGE SMART PARK" !!!

Read more