Back

Mykolo Oginskio liepa

main image decoration

04.

MYKOLO OGINSKIO LIEPA 2016 m. įtraukta į valstybės saugomų objektų sąrašą. Tai didžialapė liepa (lot. - Tilia platyphyllos). Medis yra pasiekęs pilną brandą. Medžio aukštis - 21,2 m., apimtis 1.3m aukštyje - 4,4 m.

Liepa - europiečių laimės ir grožio simbolis, dar reiškiantis draugystę ir priskiriamas deivei Frėjai. Tradiciškai manyta, kad liepos atsparios žaibui, todėl tapo simbolinėmis kaimų saugotojomis. Parkuose liepos buvo sodinamos kaip dekoratyvinis medis, sukurti šešėliui ar apsisaugoti nuo vėjo. Gyvena šis medis 500-600 metų.

Lietuvių legenda byloja, kad liepa - tai jauna mergaitė, kuri prie vartų rymojo mylimojo laukdama, o nesulaukusi - gražuoliu medžiu pavirto. Gal iš čia kilo paprotys apie gražias ir lieknas merginas sakyti - "nuaugusi, kaip liepa". Liepos, kaip ąžuolai bei eglės, būdavo laikomos giminės medžiais globėjais. Manyta, kad liepos vainike gyvena deivės Laima ir Milda.

Liepos mūsų protėvius avė, maitino, ir gydė. Daugelį šimtmečių žmonės avėjo liepų karnų vyžomis, iš jų buvo daromi pirmieji tinklai. Minkšta liepos mediena tiko šaukštams, dubenims, samčiams, lėkštėms.

Didžialapė liepa žydi viena-dviem savaitėmis anksčiau, nei paprastoji, mažalapė, o rudenį jos lapai nukrenta vėliau, nei paprastosios jos giminaitės. Lapai šios liepos didesni ir kiek kitokios formos, nei paprastosios liepos, o žiedynas gausesnis. Bet, nors ir kokie gražūs ir kvapnūs būtų, didžialapės liepos žiedai išganingosioms arbatoms nuo peršalimo tinka mažiau, nei paprastesni paprastosios liepos žiedai.

Gražioji MYKOLO OGINSKIO LIEPA, „motinėlė“, simboliškai užbaigia liepų ratą, kurį sudaro dar 4 senos, didelės ir išlakios liepos (visos ne ką tenusileidžia „motinėlei“) ir 5 neseniai pasodinti liepų sodinukai- taip bandoma atsodinti vieną iš daugelio parką puošusių medžių „ratų“.

Netoli liepų „rato“, kiek šiauriau, auga ŠERMUKŠNIALAPĖS LANKSVŪNĖS (lot. Sorbaria sorbifolia) krūmų sąžalynas, išlikęs, manoma, iš senojo parko. Šie krūmeliai buvo būdingas dvarų parkų elementas. Tai vienas anksčiausiai sulapojančių krūmų. Jauni lapai rožinės- oranžinės, vėliau pereina į geltoną spavą.


Manyta, kad liepos vainike gyvena deivės Laima ir Milda.