Gyvūnų turas


Gyvūnai - dar atidžiau nestebėta ir nepažinta, atrodytų, tyli ir nematoma, bet tikrai gyvybinga ir gausi parko bendrija.

Turo objektai

Kultūros turasAugalų turas
Juodgalvė sniegena/Pyrrhula pyrrhula

19.>

Juodgalvė sniegena/Pyrrhula pyrrhula

Gyvūnų turas

Balsas – tylus, graudus švilpimas „diu“. Giesmę sudaro čirškiami ir švilpiami garsai. Peri retai.

Plačiau
Juodoji meleta/Dryocopus martius

20.>

Juodoji meleta/Dryocopus martius

Gyvūnų turas

Dažnoka, sėsli. Gyvena dideliuose spygliuočių miškuose. Stebima ir Plungės parke. Minta vabzdžių lervomis, skruzdėmis. 

Plačiau
Juodoji zylė/Parus ater

21.>

Juodoji zylė/Parus ater

Gyvūnų turas

Gerokai mažesnė už žvirblį. Nereta. Pastebima visus metus, kartais pagausėja rudenį, traukimo metu.

Plačiau
Karklažvirblis/Passer montanus

22.>

Karklažvirblis/Passer montanus

Gyvūnų turas

Mažesnis už žvirblį. Dažnas, plačiai išplitęs, sėslus. Gyvena kaimo vietovėse, miestų pakraščiuose, soduose, parkuose.

Plačiau
Kėkštas/Garrulus glandarius

23.>

Kėkštas/Garrulus glandarius

Gyvūnų turas

Kuosos dydžio, sparnai trumpi, ilgoka uodega. Plungės parke pastebimas visus metus.

Plačiau
Keršulis/Columba palumbus

24.>

Keršulis/Columba palumbus

Gyvūnų turas

Didžiausias iš karvelių. Nuolat matomas Plungės parke, girdimas burkuojant, vaikštantis pievutėse.

Plačiau