Back

Fazanų prižiūrėtojo namas

main image decoration

08.

Pagrindinė parko alėja, prasidėjusi nuo pietrytiniame pakraštyje esančių centrinių, reprezentacinių vartų, galiausiai atsiremia į ūkinius, „raudonuosius“, parko vartus.

Šalia vartų stovintis dviaukštis raudonų plytų pastatas - buvęs FAZANŲ PRIŽIŪRĖTOJO NAMAS. Čia gyveno dvaro fazanų prižiūrėtojas, taip vadinamas "bažanterininkas". Šios pareigos buvo patikėtos Andžejui Kotoviakui. Bažanterininkas prižiūrėjo ne tik fazanus, bet ir kitus rūmų parke augintus gyvūnus. Po tvora aptvertą parką lakstė kiškiai, stirnos, tvenkiniuose plaukiojo gulbės, parką juosiančioje Babrungo upėje ir tvenkiniuose veisėsi baliniai vėžliai.

Kiek tolėliau nuo fazanų prižiūrėtojo namo stovėjo ir fazaninė, kurioje buvo laikomi fazanai bei kai kurie kiti parke auginami gyvūnai. Ant tako į parką, apie 100 metrų nuo fazanų prižiūrėtojo namo, dar galima aptikti buvusios fazaninės pamatų raudonų plytų liekanų.


Fazanus, vadinamus „bažankomis“, nustatytu laiku lesti kviesdavo trimitais