Back

Fazanų prižiūrėtojo namas

main image decoration

08.

Pagrindinė parko alėja, prasidėjusi nuo pietrytiniame pakraštyje esančių centrinių, reprezentacinių vartų, galiausiai atsiremia į ūkinius, „raudonuosius“, parko vartus.

Šalia vartų stovinčiame dviaukščiame raudonų plytų pastate gyveno dvaro fazanų prižiūrėtojas, taip vadinamas bažanterininkas. Šios pareigos buvo patikėtos Andžejui Kotoviakui. Bažanterininkas prižiūrėjo ir kitus rūmų parke augintus gyvūnus. Po tvora aptvertą parką lakstė kiškiai, stirnos, tvenkiniuose plaukiojo gulbės, parką juosiančioje Babrungo upėje ir tvenkiniuose veisėsi baliniai vėžliai.

Kiek tolėliau nuo fazanų prižiūrėtojo namo stovėjo ir fazaninė, kurioje buvo laikomi fazanai bei kai kurie kiti parke auginami gyvūnai. Ant tako link bažanterijos, apie 100 metrų iki pastato, dar galima aptikti buvusios fazaninės liekanų (raudonų plytų).


Fazanus, vadinamus „bažankomis“, nustatytu laiku lesti šaukdavo trimitais