Back

Našlaičių prieglauda (išnykęs objektas)

main image decoration

24.

Kunigaikščiai Oginskiai savo vaikų neturėjo, bet visada globojo vargšų vaikus. Kunigaikštienės Marijos Oginskienės rūpesčiu įsteigtoje našlaičių ir pamestinukų prieglaudoje-mokykloje Oginskiai išaugino ir į žmones išleido apie 200 vaikų.

Prieglauda – mūrinis dviejų aukštų pastatas stovėjo dešinėje Kalvarijų gatvės pusėje, tarp dviejų tiltų. Žmonės jį vadindavę „kronka“. Čia našlaičiai buvo mokomi skaityti, rašyti (lenkų kalba), gaudavo maisto. Prieglaudoje dirbo vienuolės. Mokyklėlei vadovavo lietuvė Felicija Kulmanaitė.

1905 m., po lietuviškos spaudos atgaivinimo, kunigaikštienė Marija prieglaudoje įsteigė oficialią lietuvišką mokyklą, kuri vėliau buvo reorganizuota į triklasę lietuvišką mokyklą. Čia vaikus mokė trys mokytojos vienuolės. Mokykloje kartu su 50 prieglaudos auklėtinių mokėsi, nemokamai pietus gaudavo daugiau negu 200 vaikų iš Plungės miesto ir jo apylinkių Mokykla dar veikė ir Pirmojo pasaulinio karo metu.

Tarpukaryje prieglaudos pastate atidarytas Vaitkaus kino teatras. Po karo, pastatą perstačius, čia buvo įsikūrusi Plungės pieninė. Nugriauta.


Mokykloje kartu su 50 prieglaudos auklėtinių mokėsi, nemokamai pietus gaudavo daugiau negu 200 vaikų iš Plungės miesto ir jo apylinkių