Back

Parterio tvenkinys

main image decoration

05.

Rūmų komplekso centre stovi  tvenkinys su Veneros skulptūra ir kupidonais (amūrais) viduryje. Tai vienintelė parke šiandien atstatyta parko skulptūra iš daugelio kadaise čia buvusių. Vienas amūras rankoje laiko strėlę, o Venera ranka prilaiko nuo plaukų krentančią ir apie klubus besivyniojančią skraistę.

1983 m. skulptūros atstatymo projektą sukūrė M.Butautienė, iš bronzos Vilniaus „Meistro“ valstybinėje įmonėje atliejo skulptorius S.Norkūnas. Atkurtoji skultūra tvenkinio viduryje pastatyta 1991 m. liepos mėn.


Veneros figūra – tipiška ano meto itališkoji Veneros skulptūra