Back

Žirgynas

main image decoration

06.

Neogotikinio stiliaus Oginskių dvaro žirgynas pastatytas 1879 m.

Vienoje pastato pusėje buvo laikomi žirgai, kitoje gyveno žirgus prižiūrintys tarnai. Karietinėje buvo laikomos karietos, pakinktai, balnai. Vidurinėje pastato dalyje buvo įrengta žirgų išjodinėjimo arena.

Kunigaikštis mylėjo ir puoselėjo savo žirgus, jie kasdien buvo šukuojami, kreikiama švariais šiaudais. Vyriausiasis arklininkas dėvėjo baltus marškinius standinta apykakle. Žiemą darbo jis turėjo mažiau, užtat vasarą nuolat tekdavę važiuoti į Mažeikių geležinkelio stotį, Palangą – ten kur reikėdavo kunigaikščiui.

Pirmojo pasaulinio karo metais dvaro žirgus rekvizavo vokiečių karinė valdžia. 1922–1934 m. rūmuose įsteigta Žemės ūkio mokykla atnaujino žirgyną ir čia vėl buvo auginami veisliniai žemaitukai. Tačiau neilgai. 1934 m. Oginskių dvare apsistojus Lietuvos kariuomenės artilerijos pulkui, ši mokykla išsikėlė į Plinkšių dvarą, o žirgynas, manoma, buvo perkeltas į Gruzdžius.

Dabar buvusio žirgyno pastate įkurtas sporto kompleksas. Pastato vidus perstatytas ir išplanuotas pagal dabartinius poreikius. Išlaikyta tik centrinė žirgyno erdvė – buvęs maniežas, kuriame įrengta sporto salė. Čia sportuoja jaunieji plungiškiai.

Žirgyne, turinčiame puikią akustiką, rugsėjo-rugpjūčio mėn vyksta tarptautiniai klasikinės muzikos  M.Oginskio festivaliai, sukviečiantys rimtosios muzikos gerbėjus.

 


Mykolas Oginskis dvare laikė įvairių veislių arklių, ypač puoselėjo žemaitukus.