Back

Žirgynas

main image decoration

06.

Neogotikinio stiliaus Oginskių dvaro žirgynas pastatytas apie 1879 m.

Vienoje pastato pusėje buvo laikomi žirgai, kitoje gyveno žirgus prižiūrintys tarnai. Karietinėje buvo laikomos karietos, pakinktai, balnai. Vidurinėje pastato dalyje buvo įrengta žirgų išjodinėjimo arena.

Kunigaikštis mylėjo ir puoselėjo savo žirgus, jie kasdien buvo šukuojami, kreikiama švariais šiaudais. Vyriausiasis arklininkas dėvėjo baltus marškinius standinta apykakle. Žiemą darbo jis turėjo mažiau, užtat vasarą nuolat tekdavę važiuoti į Mažeikių geležinkelio stotį, Palangą – ten kur reikėdavo kunigaikščiui.

Pirmojo pasaulinio karo metais dvaro žirgus rekvizavo vokiečių karinė valdžia. 1920–1934 m. rūmuose veikusi Žemės ūkio mokykla atnaujino žirgyną (įkurtas Valstybinis žirgynas) ir čia vėl buvo auginami veisliniai žemaitukai. Tačiau neilgai. 1934 m. Oginskių dvare apsistojus Lietuvos kariuomenės 4-ajam artilerijos pulkui, ši mokykla išsikėlė į Plinkšių dvarą, o žirgynas, manoma, buvo perkeltas į Gruzdžius.

Paskutiniaisiais metais buvusio žirgyno pastate veikė sporto kompleksas. Pastato vidus buvo perstatytas ir išplanuotas pagal naujus poreikius.

Nepaisant to, žirgyne, turinčiame puikią akustiką, rugsėjo-rugpjūčio mėn. vyksta tarptautiniai klasikinės muzikos  M.Oginskio festivaliai, sukviečiantys muzikos gerbėjus iš visos Lietuvos.

Šiuo metu pastatas rekonstruojamas ir bus skirtas išskirtinai meno ir kultūros rekmėms.

 


Mykolas Oginskis dvare laikė įvairių veislių arklių, ypač puoselėjo žemaitukus.